Pomoc w sprawach cywilnych i gospodarczych

Po co mi adwokat?

O ile obecnie każdy może w internecie znaleźć informacje z zakresu prawa, porady, a nawet wzory pism, wciąż profesjonalne przygotowanie pozwu i innych pism procesowych wymaga skorzystania z usług adwokata. W innym wypadku łatwo o błędy, które w najlepszym wypadku wydłużą nam całe postępowanie, w najgorszym zaś spowodują naszą przegraną, często bez możliwości ponownego jej rozpoznania przez sąd!

Dlatego ważna jest rzetelna współpraca z adwokatem od możliwie najwcześniejszego etapu postępowania.

Nie zapominajmy też, że dzięki współpracy z adwokatem można uniknąć sporów w przyszłości. Dobrze skonstruowana umowa zapobiegnie potrzebie rozstrzygania sporu przez sąd, a często pismo wysłane do drugiej strony przez adwokata odnosi lepszy skutek, niż osobiste listy, wiadomości czy telefony.

Istota spraw cywilnych i pomocy adwokackiej

Wspólną cechą spraw popularnie określanych jako cywilne, rodzinne czy gospodarcze, jest rozpoznawanie ich wszystkich przez sądy w trybie tej samej procedury – mianowicie Kodeksu Postępowania Cywilnego. Oczywiście, zależnie od konkretnej sprawy do tego dochodzi konieczna znajomość szeregu innych aktów prawa, kodeksów czy ustaw. Często zresztą dzieje się tak, że nasz problem unormowany jest przez prawo nie w jednej, a wielu ustawach. Bez profesjonalnej pomocy prawnej łatwo możemy przeoczyć to, co istotne. Przez to dojść może do wytoczenia błędnego pozwu lub kwestionowania roszczenia drugiej strony, przez to później nasze koszty wzrastają dodatkowo o odsetki czy koszty postępowania.

Istotą pomocy adwokata na każdym etapie spraw cywilnych jest takie przeanalizowanie sytuacji klienta, aby dzięki swojej wiedzy mógł następnie podjąć on najlepsze dla siebie kroki zmierzające do realizacji swojego interesu prawnego i faktycznego.

Post image

Jak nie odziedziczyć długów spadkowych?

8 marca 2021

Jak nie odziedziczyć długów spadkowych? Gdy umiera ktoś bliski, po kim jesteśmy spadkobiercami, zdarza się, że spadku tego nie chcemy przyjąć. Ma […]

Post image

Wyrok TSUE w sprawie frankowiczów. Co teraz?

30 listopada 2020

Archiwalny wpis z 4 października 2019 r.   Co dalej ze sprawami Frankowiczów? Opadły już trochę emocje wywołane wczorajszym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości […]

Post image

Kredyt CHF nieważny – fundamentalne orzeczenie Sądu Najwyższego

30 listopada 2020

Archiwalny wpis z 8 kwietnia 2019 r.   W ubiegły czwartek (4 kwietnia) Sąd Najwyższy w sprawie pod sygnaturą ​III CSK 159/17 […]

Post image

Bezprawnie wykorzystano Twoją fotografię w internecie? Dowiedz się jakie uprawnienia Ci przysługują.

26 listopada 2020

Archiwalny wpis z 26 lipca 2018 r.   Wraz z rozwojem internetu coraz częściej dochodzi do bezprawnego wykorzystywania cudzej własności intelektualnej. Częstym […]

Post image

Założenie spółki S-24, a oświadczenie o byciu cudzoziemcem.

26 listopada 2020

Archiwalny wpis z 11 stycznia 2018 r.   Od dłuższego czasu funkcjonuje znowelizowana ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, statuująca w swym art. […]

Post image

Jak uzyskać zachowek od spadkobiercy testamentowego

26 listopada 2020

Archiwalny wpis z dnia 9 listopada 2017 r.   Według przepisów polskiego prawa spadkodawca może zdecydować się na sporządzenie testamentu i rozporządzenie […]

Gdzie nas znaleźć