Niniejszy dokument określa politykę prywatności serwisu internetowego KRAUSE Kancelaria Adwokacka (dalej: Serwis), dostępnego pod adresem www.kancelariakrause.pl. Administratorem Serwisu jest adw. Jakub Krause, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KRAUSE Kancelaria Adwokacka, NIP: 6972237193, ul. Tęczowa 82c lok. 11, 53-603 Wrocław, tel. +48 572 567 321.

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis.

Informacja o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), wskazujemy że:

Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług za pośrednictwem Formularza Zapytania – zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z oferowanych usług w pełnym zakresie funkcjonalności i nawiązania kontaktu zwrotnego celem udzielenia pomocy prawnej.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Administrator Serwisu:

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO i wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, świadczeniem usług prawniczych oraz, o ile wyrazisz na to osobną zgodę, w celach marketingowych. Po zakończeniu świadczenia usługi zebrane dane poddane zostaną archiwizacji.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas świadczenia usługi, a następnie w celach archiwizacyjnych przez okres niezbędny na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących w razie kontroli instytucji państwowych.

Posiadasz pełne prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetworzenia dokonanego przed takim cofnięciem, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W sytuacji gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych w minimalnym zakresie umożliwiającym nawiązanie kontaktu jest warunkiem rozpoczęcia świadczenia usługi przez Serwis. Ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością świadczenia usługi.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane w wykonaniu usługi świadczonej przez Serwis żadnym odbiorcom. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Treści publikowane za pośrednictwem Formularza Zapytania są poufne i nie są udostępniane publicznie. Wgląd do nich ma wyłącznie Administrator.

Uzyskane dane osobowe nie będą przetwarzane w żadnym momencie w sposób zautomatyzowany i nie będą przedmiotem profilowania.

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami polskiego prawa oraz stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Zasady przetwarzania danych osobowych umieszczone są także w Regulaminie Serwisu.

Ciasteczka

Serwis korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Są to niewielkie pliki, które są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.), m.in. w celu umożliwienia Ci korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu.

Pliki cookies nie wpływają na funkcjonowanie Twojego urządzenia. W każdej chwili możesz je usunąć korzystając z wbudowanych opcji swojej przeglądarki internetowej.

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są do celów:
• zapamiętywania informacji o Twojej sesji
• statystycznych.
• marketingowych
• udostępnienia Ci pozostałych funkcjonalności Serwisu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki.

Usługi Zewnętrzne

Mając na celu ulepszanie funkcjonowania Serwisu i jego rozwój dopasowany do Twoich potrzeb, Serwis jest zintegrowany z usługą analizującą Twój ruch w Serwisie. Usługę tę wykorzystujemy do celów statystycznych, co pomaga nam lepiej dostosować Serwis do Twoich potrzeb.

Z polityką prywatności Google Analytics możesz zapoznać się pod adresem http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy. Serwis jest zintegrowany również z usługą marketingową Google.

Kontakt z Administratorem

W razie woli kontaktu z Administratorem z jakimkolwiek zapytaniem dotyczącym polityki prywatności czy funkcjonowaniem Serwisu lub świadczeniem usług prawniczych, napisz na:
biuro@kancelariakrause.pl
KRAUSE Kancelaria Adwokacka
ul. Tęczowa 82c lok. 11, 53-603 Wrocław

 

 

Gdzie nas znaleźć