Tymczasowe aresztowanie

Adwokat tymczasowe aresztowanie

Twój bliski został zatrzymany przez Policję lub Prokuraturę, która zamierza skierować – lub już skierowała – wniosek do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania?

Jest to ostatni moment by móc podjąć próbę uniknięcia tego najsurowszego w polskim prawie karnym środka zapobiegawczego. Od momentu zatrzymania, wniosek do sądu musi zostać skierowany w ciągu 48 godzin. Następnie sąd ma 24 godziny na jego rozpoznanie. W najlepszym wypadku oznacza to zaledwie trzy dni na podjęcie skutecznej próby uniknięcia aresztu dla osoby bliskiej.

Aresztowanie osoby bliskiej

Choć osoba zatrzymana ma prawo do kontaktu z adwokatem, niestety niewielu z nich ma przy sobie dane pozwalające na kontakt. Na szczęście w postępowaniu karnym adwokata dla osoby zatrzymanej może ustanowić każdy, w szczególności osoby bliskie. Zazwyczaj bliscy osoby zatrzymanej nie znają podstaw zatrzymania, a nawet sygnatury sprawy. Na szczęście profesjonalny adwokat potrafi w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu minut ustalić jednostkę policji, która dokonała zatrzymania, a także sygnaturę sprawy. Dzięki temu możliwe jest zgłoszenie obrony i udział adwokata od samego początku sprawy.

Zatrzymanie

Po zatrzymaniu organy postępowania przystąpią do odbierania pierwszych wyjaśnień od zatrzymanego. Niestety z uwagi na towarzyszący stres i obawę przed własnym losem, zatrzymani nie potrafią w pełni opisać swojego stanowiska, odeprzeć zarzutów im stawianych. Dzięki szybkiej reakcji bliskich zatrzymanego adwokat jest w stanie stawić się na policji czy prokuraturze jeszcze przed tymi czynnościami i porozmawiać na osobności z zatrzymanym, przygotować wstępną linię obrony, dzięki czemu także ewentualny wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania może mieć osłabione uzasadnienie.

W rzadko której sytuacji szybkie ustanowienie adwokata jest tak istotne jak przy zatrzymaniu, a następnie skierowaniu wniosku o tymczasowe aresztowanie. W przypadku tak pilnych interwencji Kancelaria sugeruje szybki kontakt telefoniczny i zapewnienie rzetelnej pomocy zatrzymanemu.

Post image

Aresztowanie – adwokat Wrocław

12 marca 2021

Tymczasowe aresztowanie – adwokat Wrocław   Tymczasowe aresztowanie jest wyjątkowo surowym środkiem zapobiegawczym stosowanym przez policję czy prokuraturę. Niestety w naszych, polskich […]

Post image

Przeszukanie rzeczy przez policję. Kiedy może nastąpić i jak powinno przebiegać?

29 listopada 2020

Archiwalny wpis z 8 listopada 2018 r.     Z dużym prawdopodobieństwem my sami, albo ktoś z naszych znajomych, był kiedyś poproszony […]

Gdzie nas znaleźć