Sprawy alimentacyjne

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu roszczeń alimentacyjnych, zarówno w interesie uprawnionych do ich uzyskania, jak też zobowiązanych do płatności.

Sprawy alimentacyjne ze swoją specyfiką wymagają rzetelnego i profesjonalnego podejścia, w przeciwnym wypadku strona występująca bez adwokata łatwo może zaniechać przedstawienia istotnych dowodów na swoją korzyść. Jest to o tyle istotne, że przecież orzeczenie sądu co do wysokości alimentów może określać ich wysokość przez następne kilkanaście lat. W efekcie zmiana wysokości alimentów o 100 zł oznaczać może różnicę w świadczonych kwot rzędu kilkunastu tysięcy złotych łącznie.

Jednocześnie polskie prawo umożliwia podwyższenie lub obniżenie alimentów, jeśli zaistniały ku temu odpowiednie przesłanki. Dzięki temu nagła zmiana okoliczności życiowych uprawnionych lub zobowiązanych pozwala na zmianę raz orzeczonych alimentów.

Zachęcamy do kontaktu z kancelarią celem zapoznania się z pełnymi perspektywami prowadzenia sprawy alimentacyjnej.

Post image

Jak nie odziedziczyć długów spadkowych?

8 marca 2021

Jak nie odziedziczyć długów spadkowych? Gdy umiera ktoś bliski, po kim jesteśmy spadkobiercami, zdarza się, że spadku tego nie chcemy przyjąć. Ma […]

Post image

Wyrok TSUE w sprawie frankowiczów. Co teraz?

30 listopada 2020

Archiwalny wpis z 4 października 2019 r.   Co dalej ze sprawami Frankowiczów? Opadły już trochę emocje wywołane wczorajszym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości […]

Post image

Kredyt CHF nieważny – fundamentalne orzeczenie Sądu Najwyższego

30 listopada 2020

Archiwalny wpis z 8 kwietnia 2019 r.   W ubiegły czwartek (4 kwietnia) Sąd Najwyższy w sprawie pod sygnaturą ​III CSK 159/17 […]

Post image

Bezprawnie wykorzystano Twoją fotografię w internecie? Dowiedz się jakie uprawnienia Ci przysługują.

26 listopada 2020

Archiwalny wpis z 26 lipca 2018 r.   Wraz z rozwojem internetu coraz częściej dochodzi do bezprawnego wykorzystywania cudzej własności intelektualnej. Częstym […]

Post image

Założenie spółki S-24, a oświadczenie o byciu cudzoziemcem.

26 listopada 2020

Archiwalny wpis z 11 stycznia 2018 r.   Od dłuższego czasu funkcjonuje znowelizowana ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, statuująca w swym art. […]

Post image

Jak uzyskać zachowek od spadkobiercy testamentowego

26 listopada 2020

Archiwalny wpis z dnia 9 listopada 2017 r.   Według przepisów polskiego prawa spadkodawca może zdecydować się na sporządzenie testamentu i rozporządzenie […]

Gdzie nas znaleźć