Rejestracja i obsługa spółek

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki prawa handlowego to jeden z najpopularniejszych sposobów prowadzenia działalności.

Jednocześnie wybór właściwej formy spółki, a następnie jej rejestracja i przestrzeganie przepisów prawa związanych z jej funkcjonowaniem często przerastają nawet doświadczonych przedsiębiorców. Zdawać sobie należy sprawę, że na spółce (oraz osobach ją zakładających czy zarządzających) ciąży szereg obostrzeń, których nieprzestrzeganie grozi nie tylko nieskutecznością czynności prawnych zawieranych przez spółkę, ale także wymierzeniem kar przez organy administracji powołane do kontrolowania tych spółek.

Kancelaria prowadzi stałą lub incydentalną obsługę prawną spółek. Charakter współpracy i warunki finansowe uzależnione są od zakresu obsługi i indywidualnych ustaleń z klientami.

 

Post image

Założenie spółki S-24, a oświadczenie o byciu cudzoziemcem.

26 listopada 2020

Archiwalny wpis z 11 stycznia 2018 r.   Od dłuższego czasu funkcjonuje znowelizowana ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, statuująca w swym art. […]

Gdzie nas znaleźć