Kradzieże

Kradzież Adwokat

Kradzież to jedno z najczęstszych przestępstw. Zależnie od wartości ukradzionej rzeczy, może jednak być tylko wykroczeniem. Obecnie polskie prawo ustanawia taką granicę na wartości 500 zł.

Istotne z tego powodu jest, gdy skierowano przeciwko Tobie postępowanie karne, rzetelne sprawdzenie przypisanej wartości ukradzionego przedmiotu, niezależnie od wszystkich innych czynności, które trzeba podjąć, aby oczyścić się z niesłusznych zarzutów. Jest to o tyle istotne, że osoby zgłaszające często wiedzą, lub są nawet instruowane przez policję, aby podać wartość ukradzionego przedmiotu przekraczającą kwotę graniczną.

Różnice w ewentualnych konsekwencjach karnych są istotne. Wykroczenie zagrożone jest maksymalnie karą aresztu do 30 dni. Z kolei gdy kradzież zakwalifikuje się jako przestępstwo, kara sięga od 3 miesięcy więzienia, do nawet 5 lat.

Dobrze przeprowadzone postępowania pozwala uniknąć kary więzienia – zawiesić ją, lub całkowicie doprowadzić do odstąpienia przez sąd jej orzeczenia i poprzestania np. na karze grzywny lub ograniczenia wolności.

Włamanie

Rozbój

Prawo przewiduje jednak szereg dodatkowych przestępstw, w których kradzież jest tylko jednym z elementów czynu – jak rozbój czy kradzież z włamaniem. Zawsze warto skonsultować się z adwokatem przed udzieleniem jakichkolwiek wyjaśnień policji.

Post image

Aresztowanie – adwokat Wrocław

12 marca 2021

Tymczasowe aresztowanie – adwokat Wrocław   Tymczasowe aresztowanie jest wyjątkowo surowym środkiem zapobiegawczym stosowanym przez policję czy prokuraturę. Niestety w naszych, polskich […]

Post image

Przeszukanie rzeczy przez policję. Kiedy może nastąpić i jak powinno przebiegać?

29 listopada 2020

Archiwalny wpis z 8 listopada 2018 r.     Z dużym prawdopodobieństwem my sami, albo ktoś z naszych znajomych, był kiedyś poproszony […]

Gdzie nas znaleźć