Dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny Adwokat

Jeśli wobec Ciebie lub kogoś z Twoich bliskich sąd orzekł karę pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym 1,5 roku (18 miesięcy), a nie doszło do przestępstwa z recydywy, macie możliwość ubiegać się o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (tzw. „bransoletka”).

Wniosek należy wraz z uzasadnieniem złożyć na piśmie do właściwego sądu penitencjarnego, który następnie rozpoznaje go na podstawie przepisów kodeksu karnego wykonawczego.

Co istotne, przepisy przewidują możliwość skierowania na dozór elektroniczny osób już odbywających karę pozbawienia wolności, jak również tych, którzy do więzienia jeszcze się nie stawili. W każdym z tych przypadków zachodzą subtelne różnice, które powinny znaleźć odzwierciedlenie we wniosku.

Dodatkowo, skierowanie na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego wymaga spełnienia szeregu warunków formalnych, takich jak techniczna możliwość realizacji dozoru, czy zgoda osób pełnoletnich mających zamieszkiwać z dozorowaną osobą.

Przed wydaniem zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego sąd przesłuchuje skazanego. Warto zatem być dobrze przygotowanym do podjęcia sprawy o zezwolenie na dozór elektroniczny, albowiem w razie negatywnej decyzji sądu penitencjarnego, kolejny wniosek można złożyć dopiero po upływie 3 miesięcy, co w niektórych wypadkach może stanowić znaczną część całej kary! Z tego powodu wskazana jest pomoc adwokata przy sporządzeniu wniosku oraz przygotowaniu do posiedzenia, na którym ustnie będzie można swoje stanowisko wobec sądu poprzeć.

Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią celem analizy możliwości złożenia wniosku o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, jego sporządzenia i przygotowania do posiedzenia sądu.

Post image

Aresztowanie – adwokat Wrocław

12 marca 2021

Tymczasowe aresztowanie – adwokat Wrocław   Tymczasowe aresztowanie jest wyjątkowo surowym środkiem zapobiegawczym stosowanym przez policję czy prokuraturę. Niestety w naszych, polskich […]

Post image

Przeszukanie rzeczy przez policję. Kiedy może nastąpić i jak powinno przebiegać?

29 listopada 2020

Archiwalny wpis z 8 listopada 2018 r.     Z dużym prawdopodobieństwem my sami, albo ktoś z naszych znajomych, był kiedyś poproszony […]

Gdzie nas znaleźć